Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Chưa rõ


Công Ty TNHH Mtv Đăng Khôi 24

Mã số thuế: 1602110844

Tỉnh/Thành phố: Chưa rõ

Ngày thành lập: 29-10-2019

Địa chỉ:

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Bao Bì Jiafeng Việt Nam

Mã số thuế: 2400874461

Tỉnh/Thành phố: Chưa rõ

Ngày thành lập: 29-10-2019

Địa chỉ:

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Jae Eun Tech Việt Nam

Mã số thuế: 4601547235

Tỉnh/Thành phố: Chưa rõ

Ngày thành lập: 29-10-2019

Địa chỉ:

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty Cổ Phần Đẩu Tư Tân Hải Land

Mã số thuế: 3401196179

Tỉnh/Thành phố: Chưa rõ

Ngày thành lập: 29-10-2019

Địa chỉ:

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Tiến Dũng

Mã số thuế: 2500637880

Tỉnh/Thành phố: Chưa rõ

Ngày thành lập: 29-10-2019

Địa chỉ:

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Thương Mại Tư Vấn Dịch Vụ Và Đại Lý Thuế Hoàng Long

Mã số thuế: 4601547228

Tỉnh/Thành phố: Chưa rõ

Ngày thành lập: 29-10-2019

Địa chỉ:

Cập nhật: 20/03/2020


Quận/huyện Chưa rõ

Hệ thống đang xử lý yêu cầu...