Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Bình Thuận


DNTN Ngư Hải

Mã số thuế: 3400320828

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 05-09-2001

Địa chỉ: Khu Qui Hoạch Cảng Cá Phan Thiết - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

Cập nhật: 21/03/2020


DNTN Đoàn Trọng Phán

Mã số thuế: 3400320835

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 05-09-2001

Địa chỉ: KP 05 - TT Liên Hương - Huyện Tuy Phong - Bình Thuận

Cập nhật: 21/03/2020


XN Chế Biến Nông Thủy Sản XK Đồng Thuận

Mã số thuế: 3400159103-008

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 04-09-2001

Địa chỉ: Dp 9 - Mũi Né - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

Cập nhật: 21/03/2020


Cty TNHH TM-DV Xuất Khẩu Thuận Long

Mã số thuế: 3400320803

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 30-08-2001

Địa chỉ: Thôn 6 - Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

Cập nhật: 21/03/2020


DNTN Hải Việt

Mã số thuế: 3400319734

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 28-08-2001

Địa chỉ: A6 Cổng Số 2 - Cảng Cá Phan Thiết - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

Cập nhật: 21/03/2020


Công Ty TNHH PNP Việt Nam

Mã số thuế: 3400319808

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 28-08-2001

Địa chỉ: Lô 2/1 - Khu Công Nghiệp Phan Thiết - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

Cập nhật: 21/03/2020


DNTN Tấn Đạt

Mã số thuế: 3400319244

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 21-08-2001

Địa chỉ: Thôn 2 - Tân An - Thị xã La Gi - Bình Thuận

Cập nhật: 21/03/2020


Doanh Nghiệp TN Việt Phu

Mã số thuế: 3400290355

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 20-08-2001

Địa chỉ: Số 253 Trần Hưng Đạo - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

Cập nhật: 21/03/2020


DNTN Hồng Thiện

Mã số thuế: 3400318459

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 20-08-2001

Địa chỉ: Lô 9A - Tân Hải - Phú Hải - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

Cập nhật: 21/03/2020


CTy TNHH Xây Dựng Công Nghiệp Phan Hồ

Mã số thuế: 3400289695

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 15-08-2001

Địa chỉ: 113 Tuyên Quang - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

Cập nhật: 21/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...