, có địa kinh doanh tại: , được cấp mã số thuế: , với ngành nghề kinh doanh chính: . Thông tin chi tiết của doanh nghiệp tham khảo bên dưới.

Thông tin chi tiết
Trường hợp các thông tin của quý công ty, doanh nghiệp bị sai lệnh như tên công ty: - bị nhầm lẫn, Mã số thuế: - không đúng, Địa chỉ công ty: - chưa cập nhật chưa chính xác, hay bất cứ thông tin về doanh nghiệp bị nhầm lẫn hoặc sai sót. Đề nghị quý công ty, doanh nghiệp báo cáo cập nhật lại để thông tin được chính xác nhất.

Ngành nghề Kinh Doanh
Lưu ý: Các dữ liệu về , có địa chỉ kinh doanh tại , mã số thuế và các thông tin khác của công ty. Chỉ nên mang tính chất tham khảo, để có được dữ liệu chính xác hãy liên hệ trực tiếp tới công ty hoặc cơ quan có thâm quyền.


Hệ thống đang xử lý yêu cầu...