Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Huyện Đan Phượng - Hà Nội


Hợp tác xã nông nghiệp Trung Châu II

Mã số thuế: 0500405999

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 27-08-2001

Địa chỉ: Thôn Trung Hà - Xã Trung Châu - Xã Trung Châu - Huyện Đan Phượng - Hà Nội

Cập nhật: 21/03/2020


Công Ty TNHH Trường An

Mã số thuế: 0500402606

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 23-07-2001

Địa chỉ: Thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - Hà Nội

Cập nhật: 21/03/2020


Công ty TNHH chế biến lâm sản Phúc Xuân

Mã số thuế: 0500402331

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 06-07-2001

Địa chỉ: Thôn Trung - Xã Liên trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - Hà Nội

Cập nhật: 21/03/2020


Công ty TNHH chế biến lâm sản xuất nhập khẩu Thu Tân

Mã số thuế: 0500402275

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 02-07-2001

Địa chỉ: Thôn Trung - Xã Liên trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - Hà Nội

Cập nhật: 21/03/2020


Công ty TNHH Phương Dung

Mã số thuế: 0500402028

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 28-06-2001

Địa chỉ: Cụm 1 - Xã Liên trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - Hà Nội

Cập nhật: 21/03/2020


Công ty TNHH chế biến lâm sản xuất nhập khẩu Hương Linh

Mã số thuế: 0500401440

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 12-06-2001

Địa chỉ: Thôn trung- xã Liên trung - Huyện Đan Phượng - Hà Nội

Cập nhật: 21/03/2020


Công ty TNHH Quảng Hương

Mã số thuế: 0500401426

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 12-06-2001

Địa chỉ: Thôn Trung - Xã Liên trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - Hà Nội

Cập nhật: 21/03/2020


Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sông Hồng

Mã số thuế: 0500398815

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 19-04-2001

Địa chỉ: Thôn Trung - Xã Liên trung - Huyện Đan Phượng - Hà Nội

Cập nhật: 21/03/2020


Công Ty TNHH Xuân Phương

Mã số thuế: 0500398822

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 19-04-2001

Địa chỉ: Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng - Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội

Cập nhật: 21/03/2020


Hợp tác xã xây dựng Đan Phượng

Mã số thuế: 0500394641

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 20-03-2001

Địa chỉ: Khu ổ Dói, làng nghề Cầu Quây - Xã Đan Phượng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội

Cập nhật: 21/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...