Giới thiệu


Cơ sở dữ liệu Thông tin doanh nghiệp là website cung cấp toàn bộ các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, là nơi chia sẻ giao thương và kết nối các doanh nghiệp.

Giải pháp của TTDN nhằm cung cấp đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công cụ tra cứu, tìm kiếm hữu ích & là môi trường chia sẻ, giao thương giữa các doanh nghiệp.

Mục tiêu của TTTN là:

Sử dụng công nghệ hiện đại để tổ chức lại CSDL doanh nghiệp trên cả nước
Cập nhật nhanh chóng, chính xác & kịp thời

Kết nối cộng đồng doanh nghiệp việt nam 

Tìm kiếm nhanh chóng, chính xác thông tin doanh nghiệp
Tìm kiếm cơ hội giao thương, nhà cung cấp dịch vụ

Cám ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ TTDN, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng & đưa thêm những tính năng tiện ích phục vụ tới quý vị


Hệ thống đang xử lý yêu cầu...